flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перегляд судових рішень, апеляційне провадження

24 березня 2011, 16:40

Перегляд судових рішень, апеляційне провадження

Відповідно до чинного процесуального законодавства, судові рішення можуть переглядатися апеляційними судами та Верховним Судом України.
Апеляційні суди переглядають судові рішення, які ще не набрали законної сили.
Апеляційне провадження являє собою стадію судочинства, яка виконує основне завдання – забезпечення справедливості судового рішення та реалізацію права на судовий захист.
Ця гарантія полягає в тому, що, по-перше, сам факт подвійного розгляду дозволяє уникнути помилки, що могла виникнути під час першого розгляду. По-друге, внаслідок того, що рішення по суті приймають дві різні інстанції, зменшується ризик судової помилки. По-третє, краще забезпечується дотримання законності, оскільки друга інстанція наділена більшою владою.
При цьому формується початкова єдність судової практики, що сприяє також росту кваліфікації суддівського корпусу.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду повністю або частково у випадках, встановлених процесуальним законодавством (ст.292 ЦПК; ст.185 КАС).
Необхідно звернути увагу на ту обставину, що про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження й вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції в порядку цивільного й адміністративного судочинства може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду в цивільній чи адміністративній справі подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження (ч.1 ст.294 ЦПК; ч.3 ст.186 КАС).
Апеляційну скаргу може бути подано без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається в строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження (ч.4 ст.295 ЦПК; ч.5 ст.186 КАС).
Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення (ч.1 ст.296 ЦПК; ч.2 ст.186 КАС).
Відповідно до ч.2 ст.295 ЦПК та ч.2 ст.187 КАС у заяві про апеляційне оскарження має бути зазначено:
- найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається заява;
- ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження;
- рішення або ухвала, що оскаржується.
Відповідно до ч.3 ст.295 ЦПК та ч.3. ст.187 КАС в апеляційній скарзі передбачені вимоги до апеляційної скарги. Дані, закріплені в апеляційній скарзі, повинні дати апеляційному суду можливість чітко визначити, яка особа оскаржує рішення суду першої інстанції та які вимоги вона пред’являє до апеляційного суду. Апеляційна скарга повинна містити, по-перше, звичайні реквізити, з яких можна з’ясувати, до якого суду подається апеляційна скарга, хто є суб’єктом оскарження та коли подана заява про апеляційне оскарження. Далі в апеляційній скарзі повинні зазначатися дані, якими суб’єкт оскарження обґрунтовує вимоги до апеляційного суду та в яких зазначено, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права.
Важливо також, що в апеляційній скарзі мають бути викладені вимоги особи, що подає апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції. В скарзі фіксується також перелік матеріалів, що додаються. До апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
Справа, в якій рішення оскаржується в апеляційному порядку, має бути призначена апеляційним судом до розгляду в розумний строк, але не пізніше п’ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду. Відповідно до ст.297 ЦПК і ст.189 КАС протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляджу апеляційним судом, а згідно зі ст.301 ЦПК та ст.190 КАС підготовка справи до розгляду має бути здійснена протягом десяти днів.
Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими ЦПК та КАС України.
Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.
Після судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу.
Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, — першим дає пояснення позивач, далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.
Закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в тій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.
Після закінчення апеляційного розгляду справи колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. Треба зазначити, що у разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз’яснює учасникам процесу зміст рішення, порядок і строк його оскарження.